polyjam2016

Czym jest Global Game Jam?

Global Game Jam jest największym na świecie wydarzeniem typu „game jam”. Wydarzenie odbywa się co roku, pod koniec stycznia. W roku 2016 w 93 krajach stworzono prawie 6800 gier. Termin „game jam” oznacza wydarzenie podczas którego uczestnicy podzieleni na zespoły w określonym czasie tworzą gry. Krótki czas trwania jamu (Global Game Jam – 48 godzin) ma na celu zmuszenie uczestników do kreatywnego myślenia i tworzenia małych, innowacyjnych gier. Idea Global Game Jam polega na tym, że w wielu krajach na raz rozgrywane są lokalne spotkania, których wyniki wysyłane są na serwery głównych organizatorów. W tym samym czasie nad grami pracują jednocześnie dziesiątki tysięcy osób z całego świata.

Czym Jest PolyJam?

Jest to lokalna edycja Global Game Jamu organizowana przez Koło Naukowe Twórców Gier Polygon. Podczas tego wydarzenia w salach wydziału w ciągu 48 godzin powstają gry na zadany przed rozpoczęciem konkursu temat. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięło 111 uczestników, którzy stworzyli 27 gier. Podsumowania poprzednich edycji można znaleźć tutaj:

all