Nie takie oczywiste modern C++ oraz ECSy, Job Systemy i inne rzeczowniki, czyli nowości w Unity 2018

5 Grudnia 2018 na Polygonie odbyły się 2 wykłady

Najpierw zaczęliśmy od Quizu przygotowanego przez @kazik12344

wystąpiły gry w mrocznych klimatach jak S.T.A.L.K.E.R oraz Darksiders, jak również wyróżniające się jaskrawymi kolorami jak the Crew.

Pierwszy z wykładów:

Nie takie oczywiste modern C++ by @Celeborth

Prelegent niezwykle szczegółowo opowiedział nam o nowościach w języku C++.
Porady, których udzielł nam wykładowca pomagają zapobiegać problemom takim jak wycieki pamięcie, oraz usprawniają pracę z danymi.

Podczas wykładu zostały wymienione wady języka jak potrzeba pisania dużej ilości kodu aby zrealizować swój pomysł, oraz zalety jak niskopoziomowość.

Całą prezentację znajdziecie pod tym linkiem!

Na PolygonHype

@OmumbOrOmbOngO oraz @Silent zaprezentowali swoją grę z Game Jamu Ludum Dare 43!

Drugi z wykładów:

ECSy, Job Systemy i inne rzeczowniki, czyli nowości w Unity 2018 by @Proboszcz777

Prelegent przedstawił nam wady standardowego zarządzania dostępnymi zasobami komputera w silniku Unity, między innymi brak wielowątkowości oraz bardzo słaba wydajność systemów cząsteczkowych. 

Następnie został przedstawiony sposób optymalizacji, który trzeba było stosować do tej pory. Omówiona została implementacja oraz zysk wydajności, jak również wpływ na zużycie zasobów w wbudowanym profilerze Unity.

Ostatecznie przeszliśmy do implementacji ECS w naszej scenie demonstracyjnej. Choć niektórym będzie ciężko się przestawić na nowy sposób programowania, wyniki były niesamowite. Osiągneliśmy 27-ktorny zysk wydajności w porównaniu do standardowej sceny.

Po wykładzie wszyscy poszliśmy na Piwo 🙂

@HACAH