Kostka & Melc – Jak przygotować assety 2D do gry

Na spotkaniu koła, które odbyło się 7 grudnia zobaczyliśmy wspólną prezentację Kostki i Melca w której zaprezentowali nam punkty widzenia grafika i programisty 😉

Materiały z prezentacji dostępne są tu oraz tu

Opis wykładu:

Opowiemy, jak zabrać się za przygotowanie grafiki 2d, żeby dało się ją wykorzystać w grze.
W oparciu o własną praktykę zwrócimy uwagę na istotne szczegóły tego jak plik przygotować, jak go wyeksportować zależnie od potrzeb i o czym pamiętać przy implementowaniu go do projektu.
Mamy nadzieję przekazać przydatną wiedzę zarówno z poziomu programu graficznego jak i bardziej techniczną z poziomu silnika.